Det är svårt för en patient som känner sig felbehandlad att få svar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Något som utredaren Anders Printz vill ändra på genom att låta patienten vända sig direkt till sitt sjukhus eller vårdcentral för klagomål.
Anders Printz leder klagomålsutredningen och det här är en del i utredningen. Han hoppas på att hans förslag ska ge den klagande patienten ett snabbare och tydligare svar än vad IVO kan ge.
Men, säger utredaren, om patienten tycker att det är jobbigt att klaga på sin vårdcentral ska hon eller han kunna vända sig till patientnämnderna.
Anders Printz och Statskontoret har kommit fram till i stort sett samma slutsatser vad gäller klagomål från patienter och IVO:s roll.
Förra året lämnade Statskontoret en rapport som visar att varje år inkommer ungefär 7 000 klagomål mot vården till IVO.
År 2013 var IVO:s kostnad för klagomålshanteringen 139 miljoner kronor, vilket utgör cirka 30 procent av myndighetens kostnader. De högre kostnaderna beror dels på att fler än förväntat klagar på vården, dels på att klagomålen visat sig ta lång tid att utreda.
De höga kostnaderna för hanteringen av klagomål medför att IVO måste prioritera annan tillsyn lägre, till exempel för att upptäcka allvarliga brister i vården och systembrister."