måndag 9 mars 2015

Ni har inget val - det ska vara vårdval

Nu landsting vet ni, ni är skyldiga att ha en bra vård (självklart). Externa utförare ska ha rätt, även fortsättningsvis, att starta vårdcentraler. Men om vi gör det bättre själva, säger en landstingspolitiker. Det hör inte hit. Ni måste

Lite överdriver jag, men bara lite. Ett ansvar för sjukvården borde innefatta rätten för landstingen att bestämma vem som ska driva vårdcentralerna. 

"Regeringen bör inte föreslå frivilligt vårdval för landstingen (SoU3)

Riksdagen har behandlat motioner som handlar om vårdvalssystem i primärvården. I samband med detta riktar riksdagen en uppmaning till regeringen om att inte lämna ett nytt lagförslag om att ta bort landstingens skyldighet att ha vårdval.
I regeringens proposition från november 2014 fanns lagförslaget att landsting inte ska vara skyldiga att ha vårdval inom primärvården. Regeringen tog sedan tillbaka förslaget och förklarade att de skulle fortsätta att behandla frågan.
Riksdagen anser att regeringen ska avsluta behandlingen och inte komma med ett nytt lagförslag som innebär att landstingen har möjlighet att avstå från systemet med vårdval."
Skicka en kommentar