fredag 6 mars 2015

Fel fokus i vinster i välfärdendebatten
V-grepp om välfärden, lyder rubriken på dagens ledare i UNT.

Regeringen och Vänsterpartiet har skrivit ihop sig om en syn på vinster för externa utförare av, så kallade, välfärdstjänster.
När regeringen diskuterar med Alliansföreträdare är åsiktsskillnaderna inte särskilt stora. Andra utförare än offentliga sektorn ska få finnas, men oskäliga vinster ska förhindras. Möjligen finns åsiktsskillnad om vad som är oskäligt.
Märkligt är att man inte berör problemet med uppföljning och kontroll liksom problemet med uppdelningen av ansvaret mellan staten och kommunerna/landstingen. Det finns skolor, som staten har ansvar för, friskolor. Det finns vårdcentraler, som staten har ansvar för. Jag har aldrig förstått varför, till exempel, kommunerna ska ha ansvar för skolorna med undantag av några externa utförare.
Att staten inte lyckas tygla skolmarknaden och vårdmarknaden är ju uppenbart. Jag hoppas att utredningen om vinster i välfärden ägnar sig åt att belysa detta obegripliga förhållande att inte kommunerna och landstingen tillåts avgöra vilka, som ska vara utförare. Om landstingen och kommunerna får avgöra om en skola eller en vårdcentral ska drivas av annan än kommunen respektive landstinget, teckna avtal och följa upp och utkräva ansvar torde problemet med vinsterna finna en lösning.
Jag tycker att problembeskrivningen brister. Med rätt sådan löses problemet enklare
Skicka en kommentar