onsdag 18 mars 2015

Dags för EU att ta tag i problemen med kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel

Nog känns det egendomligt att miljöorganisationen EU inte har lyckats bättre med att lösa problemen med kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel. Nu gäller att alla ministrar  driver frågan på sina ministerrådsmöten. Och med kraft

"Användningen av kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel bör fasas ut inom EU (MjU7)
Riksdagen uppmanar regeringen att inom EU driva frågan om att begränsa eller fasa ut kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel.
När det gäller kvicksilver så finns det i Sverige ett omfattande förbud mot användningen av kvicksilver. Miljö- och jordbruksutskottet, som har förberett beslutet, påpekar att kvicksilverhalterna fortsätter öka i miljön, främst på grund av att kvicksilvret transporteras via luften från Europa och övriga världen. Därför bör regeringen inom EU kraftfullt arbeta för att begränsa och fasa ut kvicksilver.
Bromerade flamskyddsmedel lagras i människokroppen och i miljön. Det finns risk för att de skadar ofödda barn, har hormonstörande effekter och orsakar cancer. Dessa flamskyddsmedel transporteras via luften och miljön i Sverige påverkas alltså av kemikalieanvändningen i EU och övriga världen. Därför tycker miljö- och jordbruksutskottet att regeringen även bör arbeta för att EU ytterligare begränsar eller fasar ut bromerade"
Skicka en kommentar