onsdag 18 mars 2015

Investeringsplan för Europa

Hur många av er har sett någonting i media om nedanstående? Ingen stor fråga? Jo det tycker jag att den är. EU:s roll blir allt bredare. Men kanske är det här helt i linje med uppgifterna att skapa hållbarhet i fråga om miljö, ekonomi och fred. 

"En investeringsplan för Europa (FiU16)

Riksdagen har behandlat EU-kommissionens meddelande om en investeringsplan för Europa. I EU-kommissionens plan föreslås bland annat en ny europeisk fond för strategiska investeringar (Efsi), en plan för att identifiera och förbereda investeringsprojekt i EU samt åtgärder för att förbättra investeringsklimatet.
Finansutskottet, som granskat EU-kommissionens meddelande, anser att investeringsplanen är ett bra komplement till andra åtgärder för att stärka konkurrenskraft och tillväxt och bidra till en hållbar utveckling inom EU. Särskilt framhåller utskottet åtgärder som bättre lagstiftning, enklare regler och en fördjupning av den inre marknaden som viktiga. Men utöver planen behövs också fortsatta strukturreformer på både EU-nivå och nationell nivå. Investeringsplanen bör utvärderas efter 2017. Riksdagen lade meddelandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet."
Skicka en kommentar