söndag 22 mars 2015

Vilket språk gör oss bäst förstådda

Här är Folkpartiets politik för att skapa bättre fredliga förutsättningar. Ryssland sägs utgöra ett allt större hot mot även Sverige. Här visar FP hur mer vapen och anslutning till kärnvapenorganisation kan skapa ökad säkerhet.
Jag har bristande kunskaper i försvarspolitiska frågor. Ja se där, en tillräcklig förklaring till varför jag kan anses vara ute och cykla. Men tycka måste vi alla få göra. Mer vapen mot mer vapen? Är det inte en sådan strategi, som ofta skapar lidande bland människor? Medlem i kärnvapenorganisation. Riskerar inte ett sådant att vi provocerar att framkallar hot, som annars inte skulle uppstå?
Vad skulle det få för konsekvenser om Sverige signalerade att nu gäller att utnyttja fredsforskningen och antivåldskrafter för att förhindra att oskyldiga människor får lida. Fredsspråk är mer verkningsfullt än vapenspråk, tror jag

"I dagarna är det ett år sedan Ryssland annekterade Krim, i strid med all internationell rätt. Putins agerande var en påminnelse om att säkerhetsläget kraftigt har försämrats kring Sverige. Sedan dess har vårt land kränkts både ovanför och under vattnet i Östersjön. Läget är allvarligt.

Sveriges riksdag ska nu välja vilken väg försvaret ska ta de kommande åren. Försvarsbeslutet är mycket viktigt, det handlar om Sveriges säkerhet. För Folkpartiet är det givet att svensk försvarsförmåga måste öka för att möta hoten i vår omvärld.

Regeringens bud om drygt sex miljarder till försvaret, som framkommit i de förhandlingar som pågår, är otillräckliga. De resurserna räcker inte ens för att täppa till hålen i försvaret och uppnå den försvarsförmåga som vi tidigare beslutat om att vi ska ha. Därför innebär budet i praktiken en neddragning på svenska försvaret. Folkpartiet anser istället att försvaret bör stärkas med 18 miljarder de kommande åren.

Folkpartiet högprioriterar satsningar på försvaret. Men oavsett resurserna så behöver vi stärkas i ryggraden genom ett svenskt Nato-medlemskap. Att kunna få hjälp av andra kommer ha avgörande betydelse i en hotfull situation.

Försvaret är till för att skydda vår demokrati. För att göra det krävs det att vi tar ansvar och prioriterar en stark svensk försvarsförmåga."

Skicka en kommentar