torsdag 19 mars 2015

Suck, detta landsting

Suck. Detta landsting. Styrelse för Akademiska sjukhuset, lasarettet i Enköping, Primärvården och Folktandvården är Produktionsstyrelsen. Nu körs den över, för vilken gång i ordningen har nog alla tappat räkningen på. 

Så här: HSS skulle ha vänt sig till landstingsstyrelsen med förslag om inrättande av en mottagning med sprututbytesverksamhet. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige ge Produktionsstyrelsen i uppdrag att framlägga förslag till utformning. Till landstingsfullmäktige av två skäl: Ev. ökade kostnader och frågans kontroversialitet


"Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställer sig bakom sprututbyte

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställer sig bakom att landstinget ska starta en öppen mottagning med sprututbytesverksamhet. Styrelsen föreslår att landstingsfullmäktige ska bifalla en motion om att landstinget ska ansöka om att starta sprututbytesverksamhet i Uppsala län.
Sprututbyte rekommenderas av bland annat Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Huvudsyftet är att minska smittspridningen av hiv och hepatit.
Frågan om sprututbyte ska närmast behandlas av landstingsstyrelsen. Därefter ska landstingsfullmäktige fatta beslut i frågan. Om det blir ja där kommer landstinget att hålla samråd med länets kommuner innan man ansöker hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att få starta sprututbytesverksamhet.
Medan den politiska processen pågår inleds planeringen för att kunna starta verksamheten.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till utformning av en öppen mottagning med sprututbytesverksamhet, som bygger på dagens husläkarmottagning för hemlösa.
(C) reserverade sig efter att ha yrkat på återremiss. (SD) reserverade sig efter att ha yrkat på avslag. (KD) lämnade ett särskilt yttrande."
Skicka en kommentar