söndag 22 mars 2015

Ordningen i domstolarna


Jo det är väl angeläget. Nästan allt jag läser om politiska beslut handlar om skärpning, hårdare tag, mer kontroll, mer vapen..., men visst inser jag att nedanstående fnns det starka argument för

"Regeringen bör utreda hur reglerna för ordning och säkerhet i domstolarna kan skärpas och bli tydligare. Det anser justitieutskottet, som också vill att regeringen överväger om det ska bli tillåtet att kameraövervaka vilt utan att söka tillstånd.
Den grova brottsligheten orsakar stor skada i samhället. För att bekämpa brottslighet måste de brottsbekämpande myndigheterna ha effektiva arbetsmetoder. En del i detta är att rättegångar måste kunna genomföras på ett effektivt och säkert sätt. Därför anser Justitieutskottet att regeringen bör utreda hur reglerna för ordning och säkerhet vid domstolarna kan skärpas och bli tydligare.
Regeringens utredning bör bland annat överväga ett förbud mot att bära symboler som kan uppfattas som hotfulla vid rättegångar. Den ska också undersöka om ordföranden i en rättegång ska få tydligare ansvar för att upprätthålla ordningen. Vidare ska utredningen lämna förslag på regler för hur elektronisk utrustning som mobiltelefoner och kamerautrustning får användas i rättssalen"
Skicka en kommentar