onsdag 4 mars 2015

Självregistrering på Akademiska

Jag har många gånger undrat över systemet med att köa till en kassa där man ska både anmäla sig och betala för besöket. Här finns en flaskhals, som medför ineffektivt utnyttjande av resurserna. Nästan allt annat vore mer rationellt. De resurser, som här utnyttjas felaktigt borde användas till, till exempel, fler läkare.

I framtiden ska patienterna kunna anmäla sig själva. Dock, de frigjorda resurserna ska användas för, inte att öka resurserna i vårdsituationen, utan till andra uppgifter för kassapersonalen. Jag funderar över om det är en klok prioritering

"Självregistrering för patienter införs i hela landstinget

I framtiden kommer patienter som besöker landstingets vårdinrättningar att kunna registrera sig själva via ankomstterminaler i stället för i en bemannad kassa.
Systemet har tidigare testats framgångsrikt i mindre skala vid kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset. Patienterna var positiva, eftersom de slapp stå i kö till kassan. Personalen var också positiv, eftersom det frigjorde tid för andra arbetsuppgifter och ledde till minskad stress.
Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att ta fram en projektplan och budget för breddinförande av ankomstterminaler."

Skicka en kommentar