tisdag 7 april 2015

Illa att kommunen får böta

Gruppboenden är en form av boende med hög grad av service. Det finns en skyldighet för kommunerna att tillhandahålla sådant boende för personer, som inte kan klara ett boende utan service och även viss medicinsk service.
Uppsala kommun kommer nu att få böta nästan en halv miljon kronor för att man inte lever upp till kraven.
Som skattebetalare accepterar jag inte dessa brister från kommunens sida. När sådant här inträffar måste vi reagera. Det är oacceptabelt av dubbla skäl; människor, som behöver en gruppbostad kan inte få den och skattepengar lämnar kommunen utan att vi fått något för pengarna. Illa
Skicka en kommentar