söndag 26 april 2015

Tio miljarder för ytterligare ett par dagars motstånd

Svensk försvarsförmåga har beskrivits med att vi kan stå emot en vecka. Nu ska ytterligare miljarder satsas på vapen. Svenskt försvar kommer att kunna hålla stånd i nio dagar (?).

Ickevåldsinsatser kan kanske åstadkomma varaktiga hinder för väpnade övergrepp

"Öppen utfrågning om Sveriges försvar för perioden 2016–2020

Försvarsutskottet håller en öppen utfrågning om Sveriges försvar för perioden 2016–2020.
Syftet med utfrågningen är att belysa olika frågeställningar och att fördjupa kunskaperna inom området.
Tid: Torsdagen den 28 april klockan 10.00–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan för media och allmänhet"
Skicka en kommentar