söndag 26 april 2015

Profilering, men sedan inte

 "När allianspartierna nu också aviserat att de går fram med enskilda budgetmotioner öppnar det upp för möjligheter att finna blocköverskridande koalitioner", läste jag någonstans.
Jo, så kunde det ha varit om inte partierna samtidigt deklarerade att man avser gå fram gemensamt i nästa valrörelse. Man ska alltså efter att ha försökt profilera sig, på nytt säga att man är överens om det mesta.

Skicka en kommentar