söndag 19 april 2015

Hjälp oss förnya. Hjälp

"Hjälp oss förnya Moderaterna", utropar Moderaternas partisekreterare Tobias Tobé. Jag läser ingenting som tyder på att Moderaterna anser sig ha en opinionsbildande uppgift. Nej, tala om för oss vad vi ska tycka. Nu är det inte bara Moderaterna, som inte bryr sig om vilken uppgift partierna har eller, rättare sagt, blivit arenan för karriäristerna. Det har smittat av sig på, i stort sett, samtliga partier.
Och så detta modeord utmaningar. För att slippa tala om vad man vill göra talar man om att vi står inför stora utmaningar. Men tala då om vilka utmaningarna är.
Politiken blir allt mer ytlig och fattig. Jag ser en stor utmaning, fattigdomen
Skicka en kommentar