söndag 26 april 2015

Varför bryr sig inte revisionen?

Styrelse för Akademiska sjukhuset är Produktionsstyrelsen. Men det är beställaren Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som nu går förbi sin förhandlingsmotpart och lägger sig i styrelsens för Akademiska sjukhuset verksamhet. Även detta borde revisorerna ha synpunkter på. Det har dock aldrig inträffat att revisorerna kritiserat politiken för den röra som präglar den politiska styrningen av landstinget. Det finns grund för allvarlig kritik av även revisionen

"Granskning av landstingets omhändertagande av vuxna med psykisk ohälsa
Landstingets revisorer granskat landstingets omhändertagande av vuxna med psykisk ohälsa.

Revisorerna bedömer att landstinget i huvudsak säkerställer hälso- och sjukvård för vuxna med psykisk ohälsa. Den psykiatriska hälso- och sjukvård som bedrivs vid Akademiska sjukhusets psykiatridivision är i huvudsak ändamålsenlig. Det finns dock förbättringsområden. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen redogör i sitt svar för olika planerade åtgärder. Revisionernas rekommendationer kommer bland annat att bearbetas i den handlingsplan mot psykisk ohälsa som ska tas fram."
Skicka en kommentar