tisdag 26 maj 2015

Produktionsstyrelsen är nöjd med att 11,2% får infektioner?

Vad avser Produktionsstyrelsen göra med anledning av den här informationen? Det här är vi nöjda med. Men säg det då. Det här är inte acceptabelt. Besluta då vad som ska göras för att förbättra situationen.

"Uppföljning av patientsäkerhet

En så kallad punktprevalensmätning för vårdrelaterade infektioner gjordes inom landstinget i mars. Förekomsten vid mätningstillfället var 11,2 procent, vilket är oförändrat jämfört med mätningen föregående år. En mätning av förekomsten av trycksår visade att 13,2 procent av patienterna hade trycksår, vilket är något lägre jämfört med tidigare mätningar.
Det framgår av den återkommande rapporteringen till produktionsstyrelsen om patientsäkerhetsfrågor."
Skicka en kommentar