tisdag 26 maj 2015

Politiskt organ "ställer sig bakom"

Ställde sig bakom. Vad betyder det? Finns det eller finns det inte ett politiskt beslut? Att politiska organ inom landstinget enbart ställer sig bakom är vi vana med. Det är till att ha förstått sin roll

"Planer på nya lokaler för vårdcentral i Gränby centrum

Vårdcentralen i Gränby centrum kan komma att utökas i samband med att den flyttar till nya lokaler hösten 2017. Idag drivs vårdcentralen som en filial till Årsta vårdcentral, men Primärvården vill att vårdcentralen ska drivas som en egen enhet. Detta motiveras av att befolkningen i närområdet förväntas öka kraftigt under de kommande åren.
Produktionsstyrelsen ställde sig bakom Primärvårdens planer om en vårdcentral i Gränby centrum under förutsättning att hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner etableringen och att hyreskostnaden ryms inom befintlig budget."
Skicka en kommentar