tisdag 19 maj 2015

Fler exempel. Men varför aldrig en kommentar?

Här ett par exempel till på vad jag skrev i förra inlägget. Men varför aldrig en kommentar från en landstingspolitiker?


Specialistansluten hemsjukvård ses över

Landstinget ska göra en översyn av den specialistanslutna hemsjukvården (SAH). Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Tillgången till SAH är olika i olika delar av länet. I Uppsala och Knivsta finns ett sjukvårdsteam tillgängligt dygnet runt. I övriga kommuner bedriver landstinget SAH under kontorstid och därefter utförs insatserna av den kommunala hemsjukvården som har tillgång till primärvårdens beredskapsjour. I Heby kommun utförs vården av olika vårdgivare i den norra respektive söndra kommundelen.
Översynen som nu ska göras omfattar kommunerna Älvkarleby, Heby och Östhammar. En delrapport ska lämnas till styrelsen i oktober 2015.

Återbetalning av målrelaterade medel

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade beslut om återbetalning av målrelaterad ersättning för vårdcentraler för 2014.
När målen inte uppfylls eller endast delvis uppfylls ska ersättning betalas tillbaka.
Återbetalningarna för privata vårdcentraler uppgick till sammanlagt 1 449 713 kronor och beror till största delen på att väntetidsmålen inte har uppfyllts. Återbetalningen för primärvården i egen regi uppgick till 1 488 267 kronor och beror till största delen på att målet om läkarbesök inom sju dagar inte har uppnåtts.
Skicka en kommentar