tisdag 19 maj 2015

Landstingspolitikerna vägrar förstå

Styrsystemet beställa-utföra betyder tvåpartsstyrning. Konkret betyder det för landstinget att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska förhandla med Produktionsstyrelsen, som ska vara ansvarig för verksamheterna. Men det här har landstingspolitikerna inte förstått. Det senaste av bevisen är nedanstående. Beställaren går in i en förvaltning, som den inte har att göra med. Förvaltningen i fråga är Produktionsstyrelsens. HSS ska kommunicera med Produktionsstyrelsen. Undrar någon över varför styrningen av landstinget visar stora brister? Inte jag

Projektplan för översyn av primärvården godkänd

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt projektplanen för den tidigare beslutade översynen av primärvårdens uppdrag, ersättningssystem och finansiering.
Syftet med översynen är att utveckla primärvårdens uppdrag med beredare uppdrag och ett ersättningssystem som är rättvist och som stimulerar till mer arbete med folkhälsa och förebyggande insatser. Resurserna ska tydligare kopplas till behov och ohälsa och nya etableringar ska vara behovsstyrda. Vårdcentralsuppdraget ska utvecklas i syfte att öka det förebyggande arbetet och för att stärka tidiga och nära insatser och därigenom minska behovet av sjukhusens specialistvård.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsatte 250 000 kronor för utredningen. En delrapport ska ges till hälso- och sjukvårdsstyrelsen i oktober 2015 med förslag på förändringar som kan träda i kraft under senare delen av 2016. Slutrapporten ska läggas fram i februari 2016.
(M), (FP), (C) och (KD) lämnade ett yrkande om kompletteringar till projektplanen, bland annat att utredningen ska se över onödiga tekniska hinder i nuvarande avtal. Yrkandena avslogs, men styrelsen beslutade att vissa förslag ska beaktas i det fortsatta arbetet.
Skicka en kommentar