måndag 8 juni 2015

Jag börjar bli rädd för våra politiker

I målen för det militära försvaret sägs ingenting om, till exempel, att sträva efter att ingå allians där kärnvapen finns som ett både angreppsvapen och försvarsvapen.

Den politiska diskussionen i Sverige menar jag är dock inte helt i linje med målen. I dag har även Moderaterna deklarerat sin kärlek till kärnvapenorganisationen NATO. Jag efterlyser fortfarande initiativ för spridande av en freds- och ickevåldskultur
Jag börjar nu bli rädd för våra politiker

"Mål för det militära försvaret

Försvarsutskottet föreslår att målet för det militära försvaret från och med 2016 ska vara att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta ska ske genom att
  • hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen
  • förebygga och hantera konflikter och krig
  • skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp
  • skydda samhället."
Skicka en kommentar