söndag 7 juni 2015

Riksdagen måste ange vilka internetsidor elever får besöka

Nu har skoldebatten fångat väsentligheterna. Äntligen kommer ministrar att utöva tillsyn över att elever inte har med sig en mobiltelefon i klassrummet. Jag tycker det är bra att en regering visar vad man vill. Den lagstiftning vi nu kan förvänta oss kommer att tillse att eleven ägnar sig åt väsentligheter.
Den nya lagstiftningen torde komma att behandla även andra viktiga frågor, som man inte kan överlåta till varje enskild skola att ta ställning till. Mindre makt till lärarna och mer makt till ministrar i Stockholm; då får vi en skola i världsklass. Lagen måste självklart reglera även hur datorer får användas. Modern teknik har sina risker. Riksdagen måste precisera vilka sidor på internet, som eleven får besöka, för att inte tala om vikten av att klara ut vad eleven får ha på huvudet. Och, hur mycket får elever prata.

Visserligen har staten haft svårt att klara sin uppgift att tillse att skolorna är likvärdiga över landet, men förklaringen måste ju vara att staten inte fått bestämma om, till exempel, vilka tekniska hjälpmedel, som får finnas i skolsalen.

En liten tveksamhet dyker nu upp hos mig. Staten har stiftat många lagar och utfärdat många förordningar. Tyvärr har den inte lyckats genomföra dem. Tänk om det blir likadant med lagen om mobil, keps och intenetanvändning

Skicka en kommentar