tisdag 2 juni 2015

Riktlinjer för självklarheter

Eh? Tänk att man utfärdar riktlinjer för självklarheter. 

"Nya riktlinjer för finansieringsprinciper antagna

När ett politiskt beslutas som innebär en verksamhetsförändring ska beslutet också ge besked om hur det ska finansieras. Det är innebörden av nya riktlinjer för finansieringsprinciper i beslutsförslag, som godkändes av landstingsstyrelsen.
Av riktlinjerna framgår också att när det införs nya lagar, regler eller myndighetsbeslut som väsentligen påverkar en förvaltnings ekonomi, ska detta hanteras i landtingets ordinarie budgetprocess."
Skicka en kommentar