söndag 7 juni 2015

Regionkommun bara ett första steg

Det här beslutet är några månader gammalt. Inget revolutionerande beslut. Skillnaden blir att vissa verksamheter inom för medborgarna gömda organ flyttas till ett synligt och bevakat men dysfunktionellt.

Nästa steg måste bli en kommunreform med större och färre kommuner, som ges totalansvaret för all välfärdsproduktion och där man för sjukvård och kollektivtrafik bildar samverkanskommuner

"Landstinget förbereder ansökan om att bilda region

Uppsala län kan bli en regionkommun från år 2017. Landstingsstyrelsen beslutade att ta de första stegen mot att förbereda en ansökan till regeringen.
Frågan om en eventuell regionbildning har diskuterats med kommunernas politiska ledningar och man är överens om att påbörja en process för att kunna bilda region från 2015. Syftet är bland annat att stärka utvecklingen i länet, effektivisera styrningen och öka det demokratiska inflytandet.
Om Uppsala län blir en regionkommun innebär det att Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala län går samman. Valen till landstingsfullmäktige ersätts i så fall av val till regionfullmäktige.
En förutsättning för att regionkommunen ska kunna bildas är att den godkänns av riksdagen.
Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att tillsammans med regiondirektören vara projektledare för regionkommunbildningen och att ta fram ett remissunderlag till länets kommuner."
Skicka en kommentar