torsdag 16 juli 2015

Kommuner och landsting snart ett minne blott?

Staten klarar inte sin styrande uppgift inom skolan. Då kräver en del att även driftansvaret förs över till staten. Allt fler röster höjs för att staten ska ta ansvaret för driften av sjukvården, på grund av att regionala skillnader är stora.
Staten har misslyckats
 "Sköra äldre patienter i centrum för läkarorganisationers förslag inför valet
 Sveriges Läkarförbund ser oacceptabla skillnader i vården i olika delar av landet. Sedan länge vill förbundet att staten ska ta över ansvaret för både finansiering och beställning av sjukvård från landstingen."

Tillsammans med debatten om skolan och driftansvaret för denna borde slutsatsen bli att vi i Sverige ska ha endast den nationella beslutsnivån. Hur känns det?

Det har inte gått lång tid sedan vi talade om närdemokrati och kommundelsnämnder. Vi kommer att efter eventuell ytterligare centralisering åter få höra om behovet av att beslut fattas närmare dem som berörs. Omorganisera för att slippa ta i det egentliga problemet, politikernas tillkortakommanden.
Skicka en kommentar