söndag 23 augusti 2015

Kommunalråden ska få besluta om strandskydd, tycker FP

Folkpartiet visar tilltro till kommunalrådens förmåga att avgöra när synnerliga skäl finns för att ha ett strandskydd och när bevarande av biologisk mångfald och hänsyn till friluftslivet kräver att man håller fast vid strandskyddet. Jag tycker det är bra att den decentraliseringsvänlighet som fanns hos partiet nu är på väg tillbaka.
Kanske har FP nu insett hur kapitalt staten misslyckas med sina styrande uppgifter.
Decentralisering innebär emellertid också ett ökat ansvar för staten. Kommunpolitiker faller säkert inte för lokala intressen från enskilda näringsidkare. Men måste ju bevakas. Kommunalråden har säkert de kunskaper i biologi, som krävs för beslut om avsteg från strandskyddet.

Skicka en kommentar