lördag 22 augusti 2015

Motionera, inte bara under två veckor

Snart är motionstid i riksdagen. Under en kort tid i början av hösten ska ledamöterna ha förslag på åtgärder och förändringar. Inte under övrig tid av året. Undantag när regeringen lagt fram en proposition.
Visst är det lite av parodi på demokrati. Under ett par veckor ska så många motioner som möjligt levereras. Inget annat än motionstid hela året är rimligt. Det är ju i de dagliga kontakterna med enskilda, företag och organisationer som idéer om initiativ dyker upp. Frågor och interpellationer får inlämnas hela året.
Jag motionerade fyra gånger om motionerandet, utan resultat.
Skicka en kommentar