I fjol gick landsting och regioner med 3,3 miljarder kronor plus. I år pekar prognosen på mer än en halvering av resultatet, ner till 1,46 miljarder. Allra mest dramatiska försämringar noterar landstingen i Uppsala och Stockholm.
Sammanställningen av sjukvårdshuvudmännens ekonomiska utveckling är gjord av Sveriges kommuner och landsting, SKL, som konstaterar att resultatet kunde ha blivit ännu sämre om det inte vore för att regionerna och landstingen i år bedöms få 1,3 miljarder i återbetalning av försäkringspremier från AFA.
Förra året hade 13 regioner/landsting plussiffror, i är får elva av dem räkna med överskott. Men flertalet av de som fortsätter att få resultatet att gå ihop måste ändå räkna med sämre utfall. Inte mindre än 14 län går sämre i år än i fjol.
Värsta bakslaget drabbar Stockholms läns landsting, som har stora problem både med sitt gigantiska sjukhusbygge Nya Karolinska och ekonomiskt tapp i kollektivtrafikbolaget SL där reseintäkterna sviktar. För 2014 redovisar Stockholm plus 656 miljoner kronor, men i år pekar prognosen på en förlust på 709 miljoner kronor.
Det landsting som gjorde det allra bästa bokslutet i fjol, Uppsala, får visserligen det största resultatfallet, från överskott på 1,6 miljarder till ett nära nog nollresultat i år, men det ligger likväl på plus.
Region Skåne är också illa ute. Fjolårsförlusten på 129 miljoner kronor växer i år till ett underskott på en dryg halvmiljard. Västernorrland tappade 223 miljoner förra året och ser ut att gå ännu sämre i år, minus 270 miljoner kronor.
Vänder i positiv riktning gör det i Västra Götalandsregionen, från minus 202 miljoner till plus 100 miljoner kronor. I Västmanland blir årets överskott 100 miljoner jämfört med 84 i fjol. Minskade förluster noteras i Halland, från 194 till 172 miljoner kronor."