Förra året fick kommunerna 57 miljoner för att förbättra kompetensen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Nu visar Socialstyrelsen i en ny rapport att minst kompetensutveckling gick till oerfarna barnutredare.
Över 4 000 socialsekreterare som arbetar med barn och unga fick under förra året ta del av en mångmiljonsatsning på kompetensutveckling. Få insatser riktades till vikarier och handläggare utan socionomexamen.
76 procent av utbildningsinsatserna riktades till socionomer och 90 procent av stödet gick till arbetsledare som hade mer än fyra års erfarenhet.
– Få utbildningsinsatser riktades till handläggare utan socionomexamen. Detta trots att den här gruppen förmodligen har mycket att vinna på mer utbildning, säger Therese Falén, utredare på Socialstyrelsen.
Socialstyrelsens rapport visar också att inhyrd personal sällan fick delta i kompetensutvecklingsinsatserna. Detta trots att över 40 procent av kommunerna uppger att man hyr in handläggare i varierande omfattning."