fredag 21 augusti 2015

Uppsala kan bättre

"Uppsala kan bättre", skriver ett kommunalråd med partibeteckning KD i dag på debattplats i UNT. (Kristdemokraternas kommunalråd står det. Som om varje parti ska vara representerat med ett kommunalråd. I praktiken är det i dag så, men borde inte vara det)
Jag har inga invändningar mot innehållet i artikeln, men den kunde vara en kopia av en artikel från 1990.
Har Uppsala inte kommit längre? Och vilka har hindren varit?
Se till att nu göra upp med vad artikelförfattaren kallar ett gammaldags myndighets- eller byråkratitänkande. Ingen utredning behövs. Inga samråd. Politiker! Ge de direktiv, som krävs och se till att direktiven får genomslag. Ska det vara så svårt
Skicka en kommentar