söndag 9 augusti 2015

Skolinspektionen kritiserar en friskola

Läser nedanstående i en blogg. Det som uttrycks är, anser jag, en vanlig missuppfattning. Uppföljning och ansvarsutkrävande av en kommunal skola åvilar kommunen. En friskola har godkänts av staten och den har sålunda ansvar för uppföljning och ansvarsutkrävande.
Den friskola, som Skolinspektionen kritiserar är ett exempel på att staten inte klarar sin uppgift. Den naturliga slutsatsen är att kommunerna måste ges hela ansvaret. Kommunerna ska träffa avtal med externa utförare och följa upp och utkräva ansvar. Med staten som ansvarig är emellertid avståndet till oss medborgare sådant att det är svårt för oss att reagera och agera. Ett förstatligande av de kommunala skolorna skulle troligen medföra liknande problem som med friskolorna. Kommunalisera ansvaret för friskolorna. Staten har misslyckats.

"En friskola kritiseras av Skolinspektionen för stora brister. Den reflexmässiga reaktionen från borgerligt håll är ofta ”men det kan ju hända i en kommunal skola också”. Jo, det kan det absolut. Men det finns en viktig skillnad. När det händer i en kommunal skola företräds medborgaren av valda representanter. Hen kan den vägen kräva bättring och åtgärder eller faktiskt rösta på någon annan som bättre tar ansvar för skolorna i kommunen. Det går inte när det handlar om en friskola. Om det däremot handlat om en misskött privat vårdcentral eller ett hemtjänstföretag hade politikerna kunnat eller tvingats agera. Så borde det vara med skolan också."

Skicka en kommentar