onsdag 16 september 2015

Nyhet från riksda´n september 1


När kommer Nordiska rådet att diskutera fredsskapande åtgärder?

Läser att samtalen är endast öppna för inbjudna. Men, endast öppna? Ja alternativet är att samtalen är endast stängda.
Aha, kanske menar man att samtalen är öppna för endast inbjudna? Men, det står ju inte så

Nyhet från riksda´n september 1

"Nordiska rådet diskuterar försvarsfrågor i riksdagen

Nordiskt försvarssamarbete och situationen i närområdet är temat för ett rundabordssamtal i riksdagen den 7 september. Bland deltagarna finns nordiska parlamentariker, försvarsminister Peter Hultqvist (S) och överbefälhavare Sverker Göranson. Efter samtalet finns möjlighet för media att ställa frågor till några av deltagarna.
Sverige har under 2015 ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, Nordic Defence Cooperation. Rundabordssamtalet i riksdagen arrangeras av Nordiska rådet och är det tredje i ordningen där det nordiska försvarssamarbetet och situationen i närområdet diskuteras.
Förutom parlamentariker i Nordiska rådet deltar bland andra försvarsminister Peter Hultqvist (S), överbefälhavare Sverker Göranson samt ordföranden och vice ordföranden för de nationella parlamentens försvars- och utrikesutskott.

Pressträff efteråt

Samtalet är endast öppet för inbjudna, men efteråt finns möjlighet för media att ställa frågor till bland andra Hans Wallmark (M), ordförande i Nordiska rådets svenska delegation, under en kort pressträff.
Tid: måndagen den 7 september klockan 11.25
Plats: Skandiasalen, entré Mynttorget 1.

Initiativet togs 2013

Initiativet till rundabordssamtalen togs under Nordiska rådets temasession 2013 i Stockholm. Där diskuterades utrikes- försvars- och säkerhetspolitik och möjliga vägar till ett säkrare och tryggare Norden samt hur den parlamentariska dimensionen skulle kunna förstärkas.
– Säkerhetsutmaningarna är delade i Östersjöområdet. Ett nytt försämrat normalläge har etablerat sig. Därför är nordiska företrädare mer intresserade än på många år att diskutera försvars- och säkerhetspolitik, säger Hans Wallmark (M)"
Skicka en kommentar