lördag 12 september 2015

Politiskt övertramp

En förvaltningschef inom landstinget har sparkats. Jojo, det sker ju då och då. Men jag har synpunkter på hanteringen. Efter att ha tittat på delegationsbestämmelserna ökar min förvåning över vårt landsting ytterligare. Före innevarande mandatperiod tillsattes förvaltningschefer av landstingsdirektören. Om detta kan man ha synpunkter. Förebilden är näringslivet, koncerntänkandet. Jag finner dock mest logiskt att den nämnd inför vilken förvaltning är ansvarig ska tillsätta chef.
Efter senaste valet ändrades denna ordning. Nu har delegerats till landstingsstyrelsens arbetsutskott att besluta om tillsättning av förvaltningschefer. Om även denna ordning kan man ha synpunkter. En fullständigt ologisk ordning. Nu varken eller.
Så läser jag vidare och finner att rätten att avskeda en förvaltningschef delegerats till landstingsdirektören. Fick alla en black-out när man beslutade? Landstingsdirektören kan alltså överpröva ett politiskt fattat beslut. Jo, ni läser rätt. Möjligt i endast vårt landsting?
Följde man detta när man nyligen sparkade en chef. Nej. Politiker tydliggjorde via vissa medier att man avser sparka vederbörande förvaltningschef.  Men det formella beslutet fattas ju av landstingsdirektören. Om politikerna skulle lägga sig i beslutet måste delegationen till landstingsdirektören först återkallas. Så skedde inte. Alltså ett övertramp av den politiska ledningen.
Det här har Uppsala länsborna inte fått veta

Skicka en kommentar