söndag 13 september 2015

Tala om att ni är oeniga och eniga

Splittringen i NATO - frågan är stor, men mindre än vad den var för en vecka sedan. Någon ansökan om medlemskap är sålunda inte aktuell. Total enighet torde vara en förutsättning.
Om alla partier instämmer i detta borde man kunna komma överens om att tydligt deklarera att man är oense och tydligt deklarera att man är överens om att med den oenighet som råder är det inte aktuellt med någon ansökan. Det skulle skapa respekt i omvärlden och viktig tydlighet inför svenska medborgare
Skicka en kommentar