torsdag 10 september 2015

Talmansmöte, med vilket syfte

Nedanstående har redan ägt rum. Nu sitter jag på min kammare och undrar över vad mötet utmynnade i. Man höll anförande, men sen då? Fyra möten har hållits. Jag har aldrig läst ett ord om målen för mötena och vad man åstadkommit. Jag hoppas detta beror på ouppmärksamhet från min sida. Alternativet vore riktigt illa

"Den 31 augusti – 2 september deltar riksdagens talman Urban Ahlin med delegation i den Interparlamentariska unionens (IPU:s) fjärde globala talmansmöte i New York.

Talmansmötet äger rum FN:s högkvarter och de ämnen som står på agendan är de nya utvecklingsmålen samt internationell fred och säkerhet.
I sitt anförande i FN:s generalförsamling tog Urban Ahlin bland annat upp Sveriges starka engagemang i FN-systemet och betydelsen av att stärka kvinnors roll i allt fredsskapande arbete, inklusive både fredsprocesser och internationella medlingsinsatser.
Under möten med  ledande FN-tjänstemän diskuterades bland annat de omfattande utmaningarna för FN i Syrien, Libyen och Jemen. Även Sveriges bidrag till FN:s insats i Mali togs upp.
Under toppmötet i New York sker även en rad bilaterala talmansmöten mellan Urban Ahlin och hans motsvarigheter från en rad olika länder.
I delegationen ingår riksdagsledamöterna Kenneth G. Forslund (S), Karin Enström (M), Anti Avsan (M) samt riksdagsdirektör Kathrin Flossing."

Fotnot: Urban Ahlin tog bland annat upp..... Kanske menas: Urban Ahlin tog upp bland annat.....
Skicka en kommentar