söndag 13 september 2015

Ny läns- och landstingsindelning.... men alternativet till landsting?

Jaja. Kanske det. Det kan man väl göra. Men vad blir bättre med att landstingen blir större. Samverkan över gränser fortsätter att vara en nödvändighet. Hur staten ska ha det med sin regionala styrning är ju en annan fråga och mindre intressant. 

Den kommitté regeringen tillsatt för att göra en översyn borde ha fått i uppdrag att också peka på alternativ till landsting.
Med det uppdrag man fått kan man inte föreslå avskaffande av landstingen, vilket borde övervägas. 

Ledande politiker ska diskutera ny läns- och landstingsindelning

Regeringen tillsatte i början på sommaren en kommitté med Barbro Holmberg, ordförande och Kent Johansson, vice ordförande, som ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning. SKL ska bilda en referensgrupp och bjuder därför in ledande länspolitiker
Skicka en kommentar