torsdag 10 september 2015

FP:s syn på kommande skattehöjningar

Så här ser Folkpartiet på regeringens skattepolitik. Kloka synpunkter. Dock ska man medge att kommande skattehöjningar inte drabbar pensionärer i lika hög grad

"– Regeringen väljer nu att öka marginalskatterna kraftigt. Skatten höjs på bensin, på ROT- och RUT-tjänster, på äldre som arbetar, på yngre som arbetar och man trappar av jobbskatteavdraget samt begränsar uppräkningen för den statliga inkomstskatten. Konsekvenserna av regeringens skattepolitik innebär färre jobb.
– Straffskatten på äldres arbete har man försökt dölja i debatten. Det är mycket olyckligt att äldre som jobbar får betala för de rödgröna regeringens ofinansierade vallöften. Magdalena Anderssons signal till de över 65 år är att de ska ägna sig åt något annat än produktivt arbete. För att klara våra demografiska utmaningar behöver vi fler äldre, inte färre, som arbetar."
Skicka en kommentar