måndag 23 november 2015

Ackis har inget underskott

I dag skriver UNT om att Ackis har stora underskott. Jag förstår inte. I en politiskt styrd organisation är det nämnder, som tilldelas en budget av, i detta fall, landstingsfullmäktige. Ackis ska inte ha en budget, det är Ackis styrelse, som ska ha det.
Det här har jag bloggat om i flera års tid och skrivit debattartiklar. Från och med kommande årsskifte ska det bli ändring. Då blir det ny organisation. Kanske blir det bättre. Det som dock oroar är att de politiker, som inte har sett vad politisk styrning innebär, är kvar efter årsskiftet.
Skicka en kommentar