söndag 22 november 2015

Liberalerna inte ett alliansparti, men ett oppositionsparti

Tack Liberalerna i Uppsala. Ni har markerat att allianseran är över. Ni har markerat att ni är en del av oppositionen i Uppsala kommun. Ni kritiserar majoriteten när er politik strider mot deras. Ni instämmer när er politik överensstämmer med deras. I fallet med klimatmålen nyligen var instämmandet klokt. Visst kan man ha åsikten att målen är orealistiska, men nu fastställda mål är möjliga att uppnå. Dock krävs beslutsamhet och högerpartier, som inte sätter käppar i hjulen.

Liberalerna valde, till skillnad från övriga allianspartier, att stödja den rödgröna majoritetens förslag om skärpta klimatmål, men med tilläggsyrkandet att man vill att aktörerna i klimatprotokollet tillsammans med kommunen ska ta fram en handlingsplan för hur klimatmålen ska nås. Det saknades nämligen.
Skicka en kommentar