torsdag 26 november 2015

Kanske kan Uppsala kommun bli ett mönster

Uppsala kommun har satt upp höga mål för klimatpolitiken. Det känns bra. Kanske kan kommunen bli ett mönster både nationellt och internationellt

"Om några veckor inleds den internationella klimatkonferensen i Paris där världens ledare ska diskutera hur utsläppen av växthusgaser ska minska.

Ett av Uppsala kommuns övergripande mål är att ligga i framkant i miljö- och klimatomställningen. Arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser i Uppsala kommer att involvera såväl de som bor i kommunen, kommunens egna verksamheter som de företag och organisationer som finns här. En dialog och samverkan måste även finnas mellan de lokala aktörerna och den nationella och internationella nivån."
(...måste även finnas...? min anm.)
Skicka en kommentar