onsdag 25 november 2015

Från riksda´n 25 november

Så sant det känns. Utöver strävan  efter globala överenskommelser för att stoppa hotet mot vår överlevnad måste politiker ta initiativ till kunskapsspridning till hela befolkningar. Kunskap finns väl säger någon. OK då, men hur kommer vi åt egoismen, den egoism som innebär att vi inte bryr oss om vad vi gör. På min promenad i dag påmindes jag. Det som låg slängt på marken, i naturen finns där troligen för att vi struntar i konsekvenserna. Inte på grund av kunskapsbrist. Alltså behövs folkbildningsinsatser. På skolschemat måste vi få ämnet Livskunskap, i vilket vi får inspiration till spridande av en ickevåldskultur och som lär oss hur vi måste umgås med naturen för att stoppa den katastrof som annars blir följden av vårt handlande

"Klimathotet är vår tids ödesfråga (UU8)

Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 som handlar om klimat, hållbarhet och bistånd.
I samband med behandlingen av motionerna betonar utrikesutskottet i sitt betänkande att klimathotet är vår tids ödesfråga. Utskottet välkomnar FN:s nya globala mål för hållbar utveckling och konstaterar att ett framgångsrikt klimatmöte i Paris, COP21, är en viktig byggsten för en hållbar utveckling. Utskottet är väl medvetet om att det finns en risk att klimatförändringar underblåser eller bidrar till att skapa nya konflikter. Det främsta medlet för att undvika en sådan utveckling är att verka för ett globalt klimatavtal som både begränsar utsläppen av växthusgaser och innehåller ett långsiktigt och kvalitativt mål om en anpassning till klimatförändringarnas effekter. Utskottet betonar vikten av att klimatmötet i Paris, den 30 november till 11 december 2015, resulterar i ett globalt, rättvist och rättsligt bindande klimatavtal som bidrar till att över tid hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader som möjligt. Utrikesutskottet utgår också ifrån att Sverige och EU även i fortsättningen är ledande i det internationella klimatarbetet."
Skicka en kommentar