torsdag 26 november 2015

Man avstår från gräl

De politiska partierna i Sverige visar vilja till ansvarstagande i den svåra situationen med mottagande av stort antal flyktingar till vårt land. Man anstränger sig för att hitta gemensamma lösningar. Möjligen med ett par undantag.
När regeringen beslutar om tillfälliga uppehållstillstånd tycks den borgerliga oppositionen stå bakom beslutet. Kunde regeringen agerat på annat sätt? I det korta perspektivet, kanske inte. Viktigt dock att partierna tydligt markerar att generositet ska gälla även i framtiden.
Värdet av att partierna lägger stridsyxorna åt sidan medan den akuta situationen finner sin lösning är mycket stort. M, FP, C och KD har inte en samsyn i invandringspolitiken, men man avstår från att gräla både sinsemellan och på regeringen. Klokt


Skicka en kommentar