Länsstyrelsen upphäver Uppsala kommuns bygglov på Ärna flygplats. Man anser att Uppsala kommun hanterade ärendet fel och gav klartecken till Uppsala Airport innan tiden för närboende och andra att yttra sig hade gått ut.
Länsstyrelsen gör det enda rimliga då bygglovet gavs under närmast kuppartade former, som en sista beslut av den byggnadsnämnd med alliansmajoritet som några månader tidigare inte fått förnyat förtroende av väljarna. Så får det förstås inte gå till. Nu blir det förstås inget bygglov för den nya civilflygplatsen, även om kommunen formellt ska ta ställning först. Och planerna på civilflyg från Uppsala flyttas en bra bit in i framtiden.
Johan Rudström"