torsdag 26 november 2015

Selimovic om klimatet


Bra att svenska EU-politiker ägnar sig åt frågor, som EU bildades för att hantera och lösa

"Selimovic (FP) : EU-länderna måste göra mer för klimatet och energisäkerheten

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet
I EU-kommissionens färska rapport "State of the Energy Union" tar man upp de framsteg som gjorts sedan antagandet för nio månader sedan av EU: s strategi för energiunionen. Jasenko Selimovic välkomnar rapporten men menar att det behöver göras mycket mer för att öka energisäkerheten och minska EU-ländernas beroende av importerade fossila bränslen.
- "State of the Energy Union"- rapporten är ett viktigt steg mot en verklig europeisk inre marknad för energi. Kommissionen identifierar tydligt de utmaningar som ligger framför oss för att nå energi- och klimatmålen, säger Selimovic.
- Men på många områden har de nationella regeringarna misslyckats med att uppfylla sina egna överenskomna, ibland mycket blygsamma, mål. Medlemsstaterna låser in sig i gasberoende, transfereringar av energi är blygsamma, investeringar i förnybar energi och energieffektivitet lämnar Europa sårbart för yttre tryck, speciellt kring gasleveranser som till 30% kommer från Ryssland.
- Kommissionen har lagt fram en ambitiös plan. Nu måste de nationella regeringarna uppfylla sina målsättningar och samarbeta bättre.
- Om vi lyckas kommer det att sänka energikostnaderna både för företag och konsumenter i Europa. Det kommer också att göra Europa mer konkurrenskraftigt, hjälpa oss att utveckla och förnya och därmed bli världsledande inom energiteknik i framtiden, avslutar Selimovic vars rapport om energiunionen antas vid Europaparlamentets gemensamma möte med EFTA-länderna."

("...både för företag och konsumenter." Borde lyda antingen: ...för både företag och konsumenter eller:  ...både för företag och för konsumenter)
Skicka en kommentar