fredag 27 november 2015

Rosendal, ett spännande projekt

Onekligen spännande. Inte minst ser jag fram mot hur studiet av hållbarhetsfrågorna kommer att genomföras och resultera i. Vad menar man i det här sammanhanget med hållbarhet? För mig handlar hållbarhet om, oberoende om det gäller en nation, en kommun eller ett bostadsområde ekologisk, ekonomisk, social och ickevåldslig hållbarhet.

"Uppsala kommun

Uppsala kommun logotype

​Ny sporthall och centrumanläggning i Rosendal

Uppsala kommun - 2015-11-24 09:47 CET
Uppsala kommun har tecknat ett optionsavtal med Rosendals fastigheter för byggnation av sporthall, centrumanläggning och bostäder intill det framtida torget i den nya stadsdelen Rosendal. Förslaget presentades på Uppsala Idrottsgala i torsdags.
Avtalet innebär att Rosendals fastigheter ges ensamrätt att i samverkan med Uppsala kommun utveckla sitt förslag till byggnation i ett specifikt kvarter inom kommande detaljplan för Rosendalsfältet. Optionsavtalet är giltigt till och med den 31 mars 2016. Fram tills dess har Rosendals fastigheter möjlighet att bearbeta och utveckla sitt förslag som ännu befinner sig ett tidigt skede. Även hållbarhetsfrågor, hänsyn till infrastruktur och bostadsfinansieringen kommer att studeras.
Avsikten är att ett markanvisningsavtal ska kunna tecknas under optionstiden. Uppsala kommun är huvudsaklig markägare i området och försäljning av kvartersmarken föregås då av en markanvisning.
– Förslaget från Rosendals fastigheter bidrar på ett mycket positivt sätt till att utveckla inte bara vår nya stadsdel Rosendal utan hela Södra staden. Dessutom möter förslaget Uppsalas behov av nya sportanläggningar och bostäder, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
– Förhoppningen är att den här anläggningen ska ge Uppsalas unga möjlighet att uppleva glädjen med idrott och aktivitet. Idrotten har en fantastisk förmåga att skapa samhörighet, något som behövs mer än någonsin, säger Henrik Svanqvist, vd, Rosendals fastigheter.
Tidplanen är ännu inte satt. Detaljplanen för Rosendal beräknas bli antagen av plan- och byggnadsnämnden i december och stadsdelen kommer att byggas ut under flera år. Om optionen resulterar i ett markanvisningsavtal, som innebär att marken säljs till marknadspris, kan byggstart ske inom de närmaste åren.
Förslaget i korthet
Multihall vid det nya torget i Rosendal
  • Multihall med tre idrottsbanor för breddidrott varav en med internationell måttstandard och plats för 2 500 åskådarplatser med lounger, teknikrum, mediebås.
  • 1 större gym
  • 2 fullstora paddelbanor på översta våningen.
  • Modernt bibliotek med inspelningsstudio, poesihörna och café.
  • Torget utformas för att bli en samlingsplats för torghandel, avkoppling, mingel eller firande. Fasaden utformas med solskärmspaneler som kan bilda en 1000 m2 stor skärmduk, den största i norden på vilken rörlig media kan projiceras.
  • Ca 400 lägenheter med huvudsakligen modernt utformade mindre lägenheter. Alla med egen balkong.
  • Fastigheten får en helhetslösning för värme/kyla byggd på extremt energieffektiv och miljövänlig teknik.
  • Byggnaden kopplas även ihop med intilliggande grönområden genom en gång- och cykelbro som löper in i byggnaden från två väderstreck. En större trappa mot Stadsskogen i väster blir en trivsam plats för avkoppling."
Skicka en kommentar