fredag 29 januari 2016

Kvinnor och fred inget för Utrikesutskottet

Hallå media. Detta har ni missat att rapportera om. Vad beror det på? Har det att göra med att det rör kvinnor eller är det för att det handlar om fredsfrågan. Vad som, men illa är det. 

Fred är inget ord som hör till de mest använda för våra politiker. I den senaste partiledardebatten förekom ordet färre antal gånger än tio under 5-6 timmars debatt, särskilt i sammansättningar såsom Fredrik och fredsförhandling.


Nej till motioner om kvinnor, fred och säkerhet (UU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om kvinnor, fred och säkerhet i svensk utrikespolitik. Flera motioner handlar om FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 vars syfte är att öka kvinnors deltagande i arbetet för fred och säkerhet samt att stärka skyddet för kvinnor och flickor i konfliktsituationer.
År 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Sverige antog, som ett av de första länderna i världen, en nationell handlingsplan för implementering av resolutionen. Den handlingsplanen gällde till och med 2015. Utrikesutskottet, som förberett riksdagens beslut, konstaterar att regeringen börjat arbeta med att förnya handlingsplanen och förutsätter att regeringen påskyndar det arbetet.
Att uppfylla kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter är en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden och en förutsättning för Sveriges bredare utrikespolitiska mål om utveckling, demokrati, fred och säkerhet, betonar utrikesutskottet.
En resolution talar om FN:s inställning i en fråga. Resolutioner som antas av säkerhetsrådet är juridiskt bindande för alla FN:s medlemsstater.
Utskottets förslag till beslut:
Avslag på motionerna.

107 avstår
Skicka en kommentar