onsdag 27 april 2016

Sveriges förmögenhet växer

Vem kan ge en analys av/kommentarer till detta? Är detta tillräckligt? Riktningen torde vara OK. Hur stor förmögenhet är målet?

Statens förmögenhet växer

Statens kaka växer. Den samlade statliga sektorn hade vid senaste årsskiftet en nettoförmögenhet på 861 miljarder kronor, en ökning med 41 miljarder kronor jämfört med 2014, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV.
Skicka en kommentar