söndag 15 maj 2016

Från riksda´n 29 april om ny myndighet

Ny myndighet igen. Myndigheter finns. Däremot vet man inte hur man ska styra och därför yrkar på ny myndighet. Ett problem är att vi sväljer. Vi finner oss. Ja vad ska vi göra? är en vanlig retorisk fråga. Vi ska kontakta politiker och säga att nu får ni ta ert ansvar. Ni får se till att det som finns fungerar som det ska innan ni skapar nytt.

Viktiga frågor om jakt och vilt bör utredas

Regeringen bör skapa en ny myndighet för jakt- och viltförvaltning samt se till att vissa viktiga frågor i den nedlagda Jaktlagsutredningen utreds. Det här är uppdrag som regeringen fått tidigare av riksdagen. Nu föreslår miljö- och jordbruksutskottet att regeringen ska uppmanas att genomföra de tidigare gjorda tillkännagivandena. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Skicka en kommentar