lördag 14 maj 2016

Skapa en ny koalition

Det borde finnas goda förutsättningar för att skapa en ny och mer handlingskraftig koalition än den nuvarande. Dock tror inte jag på en, så kallad, stor koalition mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Två partier där vart och ett vill vara störst och vackrast och där dessa faktorer är de viktiga.
En socialliberal koalition mellan S och L skulle, om man lade NATO-frågan åt sidan, kunna åstadkomma viktiga sociala reformer i syfte att skapa mer av jämlika levnadsvillkor i vårt land

"Aldrig mer svensk majoritetsregering?

Det finns åtskilliga ledarsidor som – liksom förre folkpartiledaren Bengt Westerberg – förespråkar ”en stor koalition”, d v s att socialdemokraterna och moderaterna tillsammans bildar en regering som alltså blir en majoritetsregering. Förebilden är Tyskland där socialdemokrater och kristdemokrater regerade tillsammans 1966-69 och 2005-09. Sannolikheten att det skulle ske i Sverige är mycket liten.

Sverige har med få undantag haft minoritetsregeringar sedan andra världskriget.  Det förefaller idag föga troligt att Sverige under överskådlig tid kommer att ha något annat än minoritetsregeringar. Det är något vi – med de framgångar högerpopulister och nationalister haft – delar med de flesta europeiska länder.

Det behöver inte vara negativt. Den regering som sitter tvingas förhandla och ta hänsyn. Kompromisser är en del av den liberala demokratin – som nu hotas av framgångarna för auktoritära regimer i länder som Ungern och Polen och rena diktaturer i Mellanöstern och Kina. Och debattklimatet på nätet präglas, som Roger Cohen nyligen skrivit i New York Times, av ”a new impatience with multiple truths, a new intolerance and unwillingness to make the compromises that permit liberal democracy to work”."
Skicka en kommentar