tisdag 10 maj 2016

Upp till bevis, MP

Inte minst i media noterar jag frågeställningen huruvida det faktum att Åsa Romson är kvinna är förklaringen till att hon får (troligen) lämna ledarskapet i Miljöpartiet, men inte Fridolin, som är man.
Varför alltid finna den förklaringen. Det är väl uppenbart för alla att Fridolin är vida mer kompetent än vad Romson är. Att man nu funnit en minst lika kompetent person som kvinnligt språkrör efter Romson torde ge nytt hopp åt miljöpartisterna.
Det som nu måste visas är huruvida man fortsätter att sälja ut sin själ. Försäljningen av Vattenfalls brunkolsbrytning är en av de kommande prövningarna. Motsätter MP sig inte den, ska jag för det mesta tala och skriva negativt om partiet

Skicka en kommentar