söndag 1 maj 2016

Ekonomisk krasch?


Citatet nedan är hämtat från Affärsvärden.

Resonemanget låter logiskt. Samtidigt finns ekonomiska analytiker, som säger att Sveriges ekonomi står stark. Det som vi vanliga med hyfsade kunskaper i nationalekonomi förstår är att i tider med minskande arbetslöshet, ökad export och tillväxt i ekonomin är det nödvändigt att skapa överskott för att senare kunna möta en nedgång genom att investera.
Men, riksbankens minusräntas effekter, på det sätt som beskrivs nedan, har jag svårare att se. Är det effekterna på bostadspriserna, som är det stora hotet? Jag förstår nog sambandet. Dock är väl amorteringskraven avsedda att dämpa låneutvecklingen. 
Jag ska läsa på. Finns politiska viljan att hålla igen på alltför kostsamma reformer borde befarad kris kunna förhindras

”Sverige går mot ekonomisk krasch”

Sverige har under en längre tid byggt upp obalanser i ekonomin, och en framtida kris riskerar att bli än värre än krisen under 1990-talet, enligt en rapport från tankesmedjan Intelligence Watch som bedriver analys och opinionsbildning inom hållbar utveckling.
"Kombinationen av kostnader för flyktingmottagandet, bristande integration och finansiella obalanser bäddar för en allvarlig och svår situation för svensk ekonomi när konjunkturen vänder", skriver Fredrik N.G. Andersson, Andreas Bergh och Anders Olshov vid tankesmedjan Intelligence Watch på Dagens Industris debattsida.
De har nyligen tagit fram en rapport med titeln "Sverige in i dimman - ett obehagligt sannolikt krisscenario".
"En ekonomisk krasch kommer att slå hårt mot hela den svenska ekonomin och den svenska modellen. Historien visar att finanskriser är de ekonomiskt mest kostsamma kriserna ett land kan drabbas av under fredstid. Kopplat till kostnader för flyktingmottagandet och bristande integration blir effekterna av krisen än värre. Med en svag arbetsmarknad på grund av krisen blir utanförskapet för nyanlända större och integrationen sämre", resonerar debattörerna.
I rapporten lyfter de fram att under sämre tider försvagas kronan samtidigt som investerare kräver högre svenska räntor visavi omvärlden för att investera i Sverige. Under finanskrisen 2008-2009 handlades kronan tidvis mer än 20 procent lägre än vad som kan beskrivas som ett jämviktsläge.
"Riksbankens minusränta kan efteråt framstå som ett kontraproduktivt experiment som destabiliserade ekonomin, bidrog till en svensk ekonomisk kris, förmögenhetsomförflyttningar inom Sverige och mellan Sverige och utländska aktörer samt orsakade deflation", enligt Andersson, Bergh och Olshov.
De menar att situationen i Sverige på många sätt påminner både om bubbelekonomin i slutet av 1980-talet och om situationen i Spanien, Portugal och Irland åren före finanskrisen 2008. Hög tillväxt stimulerad av låga realräntor och kortsiktiga stimulanser ger tillfälligt hög tillväxt - innan det är dags att betala priset för politiken
Skicka en kommentar