söndag 29 maj 2016

Mörk dag


Nu är det ett faktum. Sverige har lämnat alliansfriheten. Mörk tidpunkt i svensk historia tror jag att den här dagen blir

Dock först vissa nödvändiga åtgärder. Anm.: Man gör inte åtgärder. Tautologi

Ja till avtal med Nato om värdlandsstöd (UFöU4) 

Den 4 september 2014 undertecknade Sverige ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Avtalet ska göra det lättare att göra praktiska förberedelser, så kallat värdlandsstöd, för att ett utländskt förband ska kunna verka inom Sveriges gränser.
Värdlandsstöd kan till exempel behövas vid övningar, kriser eller militära operationer.
Avtalet börjar gälla först när Sverige har meddelat Nato att vissa nödvändiga åtgärder har gjorts. Riksdagen sa ja till regeringens förslag på avtal
Skicka en kommentar